Lozenges
GMP - Good Manufacturing Practice
GMP är läkemedelsindustrins regelverk för tillverkning. Jemedic är GMP certifierad av Läkemedelsverket, vilket garanterar tillverkning med hög kvalitet och tillförlitlighet.

Principen för GMP täcker bl.a. följande områden:

  • Implementering av systematisk kvalitetskontroll
  • Kontinuerlig utbildning av personalen
  • Användande av ändamålsenliga lokaler och utrustning
  • Dokumentation av process betingelser och registrering av tillverkning
  • Tillverkning och packning i enlighet med process specifikationen, implementering av "in-process" kontroller
  • Release av produkter direkt till slutkund
 
Kontinuerliga inspektioner av såväl Läkemedelsverket som aktuell kund samt GMP-certifikat garanterar att tillverkningen sker i enlighet med gällande GMP.
 
GMP
Jemedic AB, Lötängsgatan 7, 803 01 Gävle. Tel. 026-544580, Fax 026-141012Gecko Solutions