Länkar
Links
Läkemedelsverket (Swedish MPA) Läkemedelsverket (Swedish MPA)

FASS (Pharmaceuticals sold in Sweden) FASS (Pharmaceuticals sold in Sweden)

Apoteket (Swedish Pharmacies) Apoteket (Swedish Pharmacies)

 
 
 
Links
Jemedic AB, Lötängsgatan 7, 803 01 Gävle, Sweden. Phone. +46 26 544580, Fax +46 26-141012Gecko Solutions