Skjutmått
Kvalitetskontroll
Jemedic har två egna kontroll-laboratorier, ett kemiskt och ett mikrobiologiskt.

Våra laboratorier är ej produktionsstyrda och det garanterar att produkterna håller högsta kvalitet. Analyser görs genom hela produktionsprocessen, så kallade "in-process control".

På alla våra läkemedel och naturläkemedel utförs stabilitetsstudier.

 
 
 
Quality
Jemedic AB, Lötängsgatan 7, 803 01 Gävle. Tel. 026-544580, Fax 026-141012Gecko Solutions